¿Tamén hoxe é o teu non cumpreanos?

 

É, non, sí, …

 

É posibel festexar os cumpreanos do mesmo modo que é posibel festexar os non cumpreanos.  Hai xente que opta por festexar os primeiros e olvidar os segundos, e hai xente que o fai a inversa: festexa os NON  e obvia os . Con todo, decir que aparte destas dúas posturas está a de celebrar ambas semella caer na trampa da autoaxuda barata, polo que cabe decir que cada día é unha nova oportunidade , e tamén un recordo do que foi e do que NON, e sobre todo É un desexo que abrimos cara algunha parte.

Feliz camiño en cada paso.

 

Traducción al castellano:

¿También hoy es tu no cumpleaños? Es, no, sí…

ES posible celebrar los cumpleaños, del mismo modo que es posible celebrar los no cumpleaños. Hay gente que elige celebrar los primeros y olvidar los segundos. Y también hay gente que elige la opción inversa: celebrar los NO y obviar los . Con todo, señalar que aparte de estas dos opciones está la opción de celebrar ambas posturas es caer en la trampa de la autoayuda barata, por lo que cabe decir que  cada día es una nueva oportunidad,,  pero también un recuerdo de lo que pudo ser y lo que NO, y sobre todo ES un deseo que abrimos hacia alguna parte.

Feliz camino en cada paso.

Verbas fuxitivas…

Que ledicia durmir neste anaco de área,

aleixada das olas, á sombra de estas rocas.

Mentres o vento xira e as verbas van voando

por encima do tempo nas ás das gaivotas…

 

Traducción español:

              Palabras fugitivas

Que delicia dormir en esta porción de arena,

alejada de las olas, a la sombra de estas rocas.

Mientras el viento gira y las palabras vuelan

por encima del tiempo en las alas de las gaviotas…

 

Fuente de la imagen:http://www.imagen.artelista.com/artelista/obras/big/4/3/9/1336999541046159.jpg

A derradeira folla

thSGQQSDS6

Ocórreseme agora que non caben

as horas neste día.

Agora, que caeu a derradeira folla

da maceira e aínda quedan

no chan todas as que caeron

e non caben, non van caber nas horas tantas follas

varridas polo vento.

Non quixera

esquecelas porque sexan

vellas follas queixándose o romperse

tanxendo

os meus vellos recordos.

Recólloas a moreas e vounas axuntando

nun recuncho da terra.

Quero plantar encima,

cando este inverno acabe,

unha nova maceira.

 

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO:

La última hoja

Se me ocurre ahora que no caben

las horas en este día.

Ahora, que cayó la última hoja

del manzano y aún quedan

todas las que han caído por el suelo,

y no caben, no van  a caber dentro de las horas

tantas hojas barridas por el viento.

No quisiera

deshacerme de ellas porque sean

hojas viejas quejándose al romperse.

Las recojo a montones y las junto

en una esquina del terreno.

Quiero plantar encima, cuando este invierno acabe,

un manzano nuevo.